top of page

Eds RS ser gärna att ridhuset nyttjas så mycket som möjligt av både ridning på egen hand och tränarledd ridning.
All ridning i ridhus, paddock och terrängbana skrivs i kalendern. 
Detta görs för att synliggöra för andra ekipage, det hjälper oss att samsas om tiderna, men också visa i vilken omfattning anläggningen används. 

Tränare som gästar Eds RS regelbundet

Här ser ni tränare som gästar vår anläggning med jämna mellanrum
och längre ner på sidan officiella funktionärer

Eds RS officiella funktionärer

Eds RS har förhållandevis få officiella funktionärer, det finns en del poster som vi önskar att fylla och för att göra det behövs engagerade medlemmar som vill utbilda sej inom respektive område.

bottom of page